Legislatie

 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2013;
 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori (HG nr. 1007/2004);
 • Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice(Ordinul ANRE nr. 1/2010);
 • Codul de masurare al energie electrice (Ordin ANRE nr. 17/2002);
 • Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica (Ordin ANRE nr. 21/2005, modificat si completat prin Ordinul nr. 25/2011);
 • Ordinul privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice (Ordin ANRE nr. 96/2013);
 • Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta (Ordin ANRE nr. 116/2013);
 • Ordinul privind aprobarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta  si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia (Ordin nr. 119/2013);
 • Legea Legea 41/1994 privind functionarea SRTV, republicată cu completările şi  modificările ulterioare, art. 40 (2) si (3);
 • HG 977/2003 (art. 1 si 3) privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • HG 978/2003 (art. 1 si 3) privind taxa pentru serviciul public de televiziune.